ผลงานนักศึกษาได้รับรางวัล


นักศึกษาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร ร่วมกับสาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้รับรางวัลที่ 3 ในงานประกวดนวัตกรรม solar floating จัดโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ขอนแก่น