พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560


ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฏีบัณฑิตทุกท่าน