ประกาศเชิญชวนเสนอราคาครุภัณฑ์การศึกษาครุภัณฑ์การศึกษา ชุดเครื่องมือวัดและบันทึกค่าพลังงานแสงอาทิตย์ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) จำนวน 1 ชุด

ครุภัณฑ์การศึกษา ชุดเครื่องมือบันทึกอุณหภูมิและความชื้น (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) จำนวน 1 ชุด

ครุภัณฑ์การศึกษา ชุดตรวจวัดพลังงาน (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) จำนวน 1 ชุด