ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์การศึกษาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์การศึกษา ชุดเครื่องมือวัดและบันทึกค่าพลังงานแสงอาทิตย์ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) จำนวน 1 ชุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์การศึกษา ชุดเครื่องมือบันทึกอุณหภูมิและความชื้น (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) จำนวน 1 ชุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์การศึกษา ชุดตรวจวัดพลังงาน (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) จำนวน 1 ชุด