วันศุกร์ที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
คณะผู้บริหารคณะเทคโนโลยี นำโดย รศ.ดร. สุนทร สุทธิบาก บุคคลากรของคณะฯ พร้อมด้วย
ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาจารย์ ระพีพรรณ จันทรสา น้อมนำเทียนพรรษาทรงอธิษฐานจิต สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้โครงการถวายเทียนพรรษามหาบารมี ปี ๒๕๖๔ ณ วัดป่าศรัทธา (วัดถ้ำเต่า) อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
โครงการถวายเทียนพรรษามหาบารมี ปี ๒๕๖๔ ณ วัดป่าศรัทธา (วัดถ้ำเต่า) อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี