ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สุนทร สุทธิบาก คณบดี คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2564 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ด้านความสำเร็จในอาชีพ/หน้าที่การงาน