กลุ่มเกษตรกรเขตอำเภอเพ็ญมามอบผลผลิตทางการเกษตรเพื่อให้แก่บุคลากรโรงพยาบาลสนาม และผู้กักตัว ณ หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี


ขอขอบพระคุณ.กลุ่มเกษตรกรเขตอำเภอเพ็ญมามอบผลผลิตทางการเกษตรเพื่อให้แก่บุคลากรโรงพยาบาลสนาม และผู้กักตัว ณ หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว โดยมี ผศ.สิทธิพร พันธุระ รองคณบดี คณะเทคโนโลยี เป็นตัวแทนรับมอบ