ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในคณะเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2565
ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อมารายงานตัวภายใน 31 ม.ค. 2565