ขั้นตอนการขอรับเงินคืน ตามมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

1. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินคืนตามมาตรการที่ www.udru.ac.th หัวข้อ ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเงินคืนตามมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019

2. เข้าสู่ระบบบริการนักศึกษา https://student.udru.ac.th/ ด้วยรหัสนักศึกษาและรหัสผ่าน ที่ได้รับจากสำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

3. เลือกเมนู ลงทะเบียนรับเงินค่าเล่าเรียนและค่าหอพักนักศึกษา

4. ตรวจสอบความถูกต้องของหมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ถ้าถูกต้องให้กดยืนยัน หากไม่ถูกต้อง ให้แก้ไขแล้วกดยืนยัน

5. เมื่อกดยืนยันแล้ว ให้กดที่ปุ่ม OK เพื่อทำการบันทึกข้อมูลหมายเลขประจำตัวประชาชน

6. มหาวิทยาลัยฯ จะโอนเงินในระบบ KTB Corporate Online เข้าบัญชีของนักศึกษา ซึ่งต้องเปิดใช้บริการ Prompt Pay (พร้อมเพย์) กับธนาคารโดยใช้เลขประจำตัวประชาชน 13 หลักให้เรียบร้อย ก่อนยืนยันขอรับเงินคืนในระบบบริการนักศึกษา

7. มหาวิทยาลัยฯ จะโอนเงินเข้าบัญชีนักศึกษาตามเลขประจำตัวประชาชนที่ได้เปิดใช้บริการ พร้อมเพย์ไว้เท่านั้น

8. รายละเอียดกำหนดการโอนเงิน แบ่งเป็น 3 ครั้ง ดังนี้
  • สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนยืนยันข้อมูลเลขประจำตัวประชาชน ระหว่างวันที่ 12 – 16 เมษายน 2564 จะโอนเงินครั้งที่ 1 ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564
  • สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนยืนยันข้อมูลเลขประจำตัวประชาชน ระหว่างวันที่ 17 – 23 เมษายน 2564 จะโอนเงินครั้งที่ 2 ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564
  • สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนยืนยันข้อมูลเลขประจำตัวประชาชน ระหว่างวันที่ 24 – 30 เมษายน 2564 จะโอนเงินครั้งที่ 3 ในวันที่ 2 มิถุนายน 2564
หากมีข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โทร. 0818725775 , 0814711446 หรือ ที่ Line ID : 0818725775 (งานคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี)