คณะเทคโนโลยี ขอเรียนเชิญ นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ราชภัฏอุดรธานีวิชาการ 2560 "นวัตกรรมสู่ประเทศไทย 4.0 (Innovation to Thailand 4.0)" ระหว่างวันที่ 16 - 18 สิงหาคม พ.ศ.2560 โดยภายในงานมีกิจกรรมมากมายให้ผู้สนใจเข้าชม และร่วมสนุก...ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้...คลิกที่นี...