• ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกที่นี่

           วันที่ 17 มกราคม 2563

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

รอบที่ 2 สอบคัดเลือก และรับตรง

รับสมัครวันที่ 25 ธันวาคม 62 - 24 มกราคม 2563 (สอบคัดเลือก) และวันที่ 25 ธันวาคม 62 - 7 มิถุนายน 2563 (รับตรง)  

โดยการกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์ https://ent.udru.ac.th/ 

ขอเชิญชวนเสนอราคาครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ คือ ชุดฝึกระบบไอโอที จำนวน 1 ชุด คลิกอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่

ประกวดราคาซื้อชุดป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ขอเชิญชวนร่วมชมการแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 42 "บ้านเชียงเกมส์"  ระหว่างวันที่ 13-19 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี