ขอเชิญชวนร่วมชมการแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 42 "บ้านเชียงเกมส์"  ระหว่างวันที่ 13-19 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี