Print
News
Hits: 1007

ทีมผู้บริหาร และคณาจารย์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ร่วมงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2563 จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และหน่วยงานในระบบวิจัยและเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย ณ ศูนย์การแสดงสินค้าไบเทค บางนา