ผศ.ดร.สุทธิพงศ์ เปรื่องค้า คณบดีคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ "การส่งเสริมและสร้างอาชีพระหว่างแม็คโครกับ 17 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศไทย ณ แม็คโคร ฟู้ดเซอร์วิส สาขารามคำแหง 24 กทม.