>> ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คลิกที่นี่