• ประกาศราคาการก่อสร้างส่วนเชื่อมต่อกลุ่มอาคารปฏิบัติการโยธาสถาปัตยกรรม  คลิกที่นี่