Print
News
Hits: 941

นักศึกษาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร ร่วมกับสาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้รับรางวัลที่ 3 ในงานประกวดนวัตกรรม solar floating จัดโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ขอนแก่น