วันที่ 19 ตุลาคม ของทุกปี เป็น "วันเทคโนโลยีของไทย"  น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และพระอัจฉริยะภาพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย"

ที่มาของรูปภาพ: เพจ CAT  Telecom