สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ และศูนย์วิจัยฯ บ้านตาด ร่วมกันบริการวิชาการตรวจโรคแท้งติดต่อ ติดเบอร์หู และทำวัคซีนป้องกันโรคแพะเนื้อ ที่อำเภอศรีเชียงใหม่ มีเกษตรกรรับบริการกว่า 30 ราย แพะ เกือบ 500 ตัว งานนี้ได้ร่วมงานกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ด่านกักกันสัตว์หนองคาย ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการบูรณาการงานวิจัย งานเรียนงานสอนและการบริการวิชาการอย่างดีเยี่ยม ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือ นักศึกษาที่ทำงานอย่างแข็งขัน