วันที่ 6 กรกฎาคม 2559 คณะเทคโนโลยี ม.ราชภัฏอุดรธานี ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร