วันที่ 12 กรกฏาคม 2559 นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เข้าร่วมนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์อัจฉริยะ โครงการสาน-สร้าง-เสริมสุขแรงงานไทย จัดโดยสำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี ณ วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี