Print
News
Hits: 2167

งานมหกรรมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ระหว่างวันที่9-11สิงหาคม2559 

คณบดีนำทีมคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้แก่ การแข่งขันทักษะ PLC การแข่งขันการเขียน Solidwork การนำเสนอผลงานอาจารย์ ในงานมหกรรมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (Industrial Technology Festival 2016) ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคม 2559