พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรและประดับตรามหาวิทยาลัย

27 สิงหาคม 2559

วันเสาร์ ที่ 27 สิงหาคม 2559 คณาจารย์คณะเทคโนโลยีร่วมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรและประดับตรามหาวิทยาลัย
ณ สนามกีฬาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี