6-9 ตุลาคม 2559 นักศึกษาสาขาวิชาอาหารและบริการ ได้เข้าร่วมประกวดแข่งขัน Thailand junior chef championship 2016 

6-9 ตุลาคม 2559 นักศึกษาสาขาวิชาอาหารและบริการ ได้เข้าร่วมประกวดแข่งขัน Thailand junior chef championship 2016 ส่งเข้าร่วมประกวดทั้งหมด 5 รายการ

อาหารไทยทันสมัย 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง

อาหารอีสานทันสมัย 1 เหรียญทองแดง

แกะสลักผักและผลไม้ 1 เหรียญเงิน

และชุดอาหารจีน ได้รับคำชมจากChef Peter Lai Iron Chef Thailand ว่าจะเป็นเพียงรุ่นจูเนียร แต่ทำอาหารจีนออกมาได้ดี รสชาติเสมือนทานที่เมืองจีน สามารถทำคะแนนได้เป็นดับอัน1 ของรายการ แม้ได้เพียงเหรียญเงิน พร้อมโล่ และเงินรางวัล 5000 บาท