7-13 ธันวาคม 59 โครงการทำดีตามรอยพ่อ

วันที่ 7-13 ธันวาคม 2559 สาขาวิชาโยธาสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ออกค่ายอาสา โครงการทำดีตามรอยพ่อ ณ โครงการพัฒนาป่าไม้ในพระราชดำริ ลำห้วยบอง
อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู