ลำดับ ชื่อผลงาน สถานะผู้เขียน รายละเอียด
1 EFFECT OF SPENT WASH LIQUOR ON SOIL PH, ELECTRICAL CONDUCTIVITY, ORGANIC MATTER, EXTRACTABLE CALCIUM AND MAGNESIUM OF COARSE-TEXTURED AND FINE-TEXTURED SOILS ผู้เขียนหลัก เยี่ยมชม