การเปิดรับสมัครเรียนและรายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ 

  • ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ (ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2563) คลิกที่นี่
  • ประกาศผลการพิจารณาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คลิกที่นี่ (15/04/63)