ประกาศ ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแปรรูปอาหารและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรต้นแบบ GMF จำนวน 1 งาน 

  • ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแปรรูปอาหารและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรต้นแบบ GMF คลิกที่นี่

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแปรรูปอาหารและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรต้นแบบ GMF จำนวน 1 งาน 

  • ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแปรรูปอาหารและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรต้นแบบ GMF คลิกที่นี่
  • เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการปรพกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกที่นี่

ประกาศ การประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประกาศผู้ชนะการประกวดชุดอุปกรณ์ผลิตเบเกอรี่ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ การประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดผลิตอุปกรณ์เบเกอร์รี่ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)