การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

รอบที่ 2 สอบคัดเลือก และรับตรง

รับสมัครวันที่ 25 ธันวาคม 62 - 24 มกราคม 2563 (สอบคัดเลือก) และวันที่ 25 ธันวาคม 62 - 7 มิถุนายน 2563 (รับตรง)  

โดยการกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์ https://ent.udru.ac.th/