นักศึกษาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร ร่วมกับสาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้รับรางวัลที่ 3 ในงานประกวดนวัตกรรม solar floating จัดโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ขอนแก่น 

ผู้บริหาร และคณาจารย์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ส่วนภูมิภาค ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว

การบริหารจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management )

  • เอกสารประกอบการอบรมหลักการเขียนข้อเสนอการวิจัย คลิกที่นี่

ทุนพานาโซนิค 2020 "ปั้นวิศวะ สร้างอนาคต" คลิกที่นี่

ผู้บริหาร และคณาจารย์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)