วันที่ 19 ตุลาคม ของทุกปี เป็น "วันเทคโนโลยีของไทย"  น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และพระอัจฉริยะภาพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย"

ที่มาของรูปภาพ: เพจ CAT  Telecom

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฏีบัณฑิตทุกท่าน

ผู้บริหาร และคณาจารย์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ส่วนภูมิภาค ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว

นักศึกษาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร ร่วมกับสาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้รับรางวัลที่ 3 ในงานประกวดนวัตกรรม solar floating จัดโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ขอนแก่น 

ทุนพานาโซนิค 2020 "ปั้นวิศวะ สร้างอนาคต" คลิกที่นี่