คณะเทคโนโลยี ขอเรียนเชิญ นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ราชภัฏอุดรธานีวิชาการ 2560 "นวัตกรรมสู่ประเทศไทย 4.0 (Innovation to Thailand 4.0)" ระหว่างวันที่ 16 - 18 สิงหาคม พ.ศ.2560 โดยภายในงานมีกิจกรรมมากมายให้ผู้สนใจเข้าชม และร่วมสนุก...ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้...คลิกที่นี...

เชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมประชมวิชาการ International Conference on Integration of Science and Technology of SUSTAINABLE DEVELOPMENT 2017 ซึ่งโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี, Association of Agricultural Technology in Southeast Asia และ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง ณ เมือง บาเกียว ประเทศฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2560 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ www.ijat-aatsea.com