2-4 ธันวาคม 2559 งานสถาปนิกอีสาน 59

 

5 ตุลาคม 2559 กิจกรรมทูตสเต็มพบนักเรียน

พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรและประดับตรามหาวิทยาลัย

27 สิงหาคม 2559

6-9 ตุลาคม 2559 นักศึกษาสาขาวิชาอาหารและบริการ ได้เข้าร่วมประกวดแข่งขัน Thailand junior chef championship 2016 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กก.ตชด. ๒๔ ค่ายเสนีย์รณยุทธ

วันที่ 17 สิงหาคม 2559