7-13 ธันวาคม 59 โครงการทำดีตามรอยพ่อ

 

2-4 ธันวาคม 2559 งานสถาปนิกอีสาน 59

6-9 ตุลาคม 2559 นักศึกษาสาขาวิชาอาหารและบริการ ได้เข้าร่วมประกวดแข่งขัน Thailand junior chef championship 2016 

 

5 ตุลาคม 2559 กิจกรรมทูตสเต็มพบนักเรียน

พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรและประดับตรามหาวิทยาลัย

27 สิงหาคม 2559