1. เครื่องวัดความเข้มแสง จำนวน 1 เครื่อง
 2. เครื่องวัดอุณหภูมิ-ความชื้น จำนวน 2 เครื่อง
 3. เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ชุด
 4. เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง
 5. เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง
 6. เครื่องวัดความเร็วลม-อุณหภูมิ จำนวน 1 เครื่อง
 7. เครื่องวัดความหนาของท่อ จำนวน 1 ชุด
 8. ชุดปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล CNC ขนาดเล็กเพื่องานวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 1 ชุด
 9. ชุดปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลระบบอัตโนมัติ จำนวน 2 ชุด
 10. เครื่องฉีดน้ำ จำนวน 1 เครื่อง
 11. ชุดโต๊ะประชุม ขนาด 20 คน จำนวน 1 ชุด
 12. เครื่องกรองน้ำ จำนวน 1 เครื่อง
 13. ชุดป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง จำนวน 1 ชุด
 14. เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 ชุด
 15. ชุดฝึกระบบไอโอที จำนวน 1 ชุด
 16. เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จำนวน 6 เครื่อง
 17. เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 1 เครื่อง
 18. เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง 24,000 BTU จำนวน 4 เครื่อง
 19. เครื่องผสมสัญญาณเสียง 16 Channels จำนวน 1 เครื่อง
 20. ลำโพง 2x1,000 ขนาด 15 นิ้ว จำนวน 1 ตัว
 21. เครื่องเพาเวอร์แอมป์ Power 4 channels จำนวน 1 เครื่อง
 22. ตู้แร็คสำหรับเก็บเครื่องเสียง จำนวน 1 เครื่อง
 23. เครื่องวัดระยะเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง
 24. ชุดทดลอง Raspberry Pi จำนวน 10 ชุด
 25. เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 10 เครื่อง
 26. ชุดบันทึกสัญญาณแบบไร้สาย จำนวน 1 ชุด
 27. เครื่องปริ้นเลเซอร์ขาวดำ จำนวน 2 ชุด
 28. เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน 3 เครื่อง
 29. โปรเจคเตอร์ ขนาด 5,500 Lumens จำนวน 1 เครื่อง
 30. เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด