คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ที่ตั้ง : 64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง
จังหวัด : จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ : 41000
โทรศัพท์ : 042-211040 ต่อ 612,613
แฟกซ์ : 042-221978
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ : http://techno.udru.ac.th/