กำหนดการเข้าหอพักนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

  • คณะเทคโนโลยี เข้าหอพักได้ในวันที่ 28 มิถุนายน 2563