ผศ.ดร.สุทธิพงศ์ เปรื่องค้า คณบดีคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กล่าวต้อนรับเนื่องในโอกาสปฐมนิเทศน์นักศึกษาใหม่ออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2563 คลิกที่นี่