สาขาวิฺศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี มอบหุ่นยนต์ UV Robot ให้แก่โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม เพื่อใช้ในการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ รวมทั้งไวรัสโควิด 19