เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ผู้บริหาร ตัวแทนคณาจารย์ และบุคคลากร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ร่วมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (พื้นที่ในเมือง)