ผศ.ดร.สุทธิพงศ์ เปรื่องค้า คณบดีคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กล่าวต้อนรับเนื่องในโอกาสปฐมนิเทศน์นักศึกษาใหม่ออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2563 คลิกที่นี่

  • คู่มือและแนวปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษาในการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2563 คลิกที่นี่

ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

 

 

กำหนดการเข้าหอพักนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

  • คณะเทคโนโลยี เข้าหอพักได้ในวันที่ 28 มิถุนายน 2563