กลุ่มสาขาวิชาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

 • ขอเชิญชมการแสดงนวัตกรรมทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในงาน "วันวิทยาศาสตร์" ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2562 ณ อาคารวิศวกรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว โดยมีการแสดงผลงานนวัตกรรมของสาขาวิชาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ดังนี้
  • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
  • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
  • สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ
  • สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
  • สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทอนิกส์และหุ่นยนต์

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่: 093-6295355, 092-3416945