• ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคา เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ 1 จำนวน 10 เครื่อง คลิกที่นี่