คณะเทคโนโลยี ขอเรียนเชิญ นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ราชภัฏอุดรธานีวิชาการ 2561 "SCIENCE DAY' 61" ระหว่างวันที่ 16 - 18 สิงหาคม พ.ศ.2561 ณ ศูนย์การศึกษาสามพร้าว โดยภายในงานมีกิจกรรมมากมายให้ผู้สนใจเข้าชม และร่วมสนุก...และมีกิจกรรมการแข่งขัน ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้..คลิกที่นี...สมัครเข้าร่วมแข่งขัน