ประกาศ การประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดผลิตอุปกรณ์เบเกอร์รี่ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

 

ประกาศ การประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องทำน้ำบริสุทธิ์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 กรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์>> https://ent.udru.ac.th/