ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา/ศิษย์เก่าคณะ

  • การสอบขึ้นทะเบียนนักวิทยาศาสตร์ด้านอาหารสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร (CFoP certified food professional) More...
  • งานประชุมวิชาการด้าน Biotech More...
  • กำหนดการและสถานที่สอบ ครั้งที่ 2/2561 โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) More...
  • เคล็ดลับเด็กจบใหม่เลือกงานแรกอย่างไรให้รุ่งและเติบโต More...
  • เพจข่าวประกาศรับสมัครงาน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ More...