อ.เพลินพิศ แจ้งโพธิ์นาค รองคณบดี และบุคลากรคณะเทคโนโลยีเป็นตัวแทนมอบสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมป้องกันโควิด-19
วันที่ 28 เมษายน 2564 คณะเทคโนโลยี โดย รศ.ดร.สุนทร สุทธิบาก คณบดี มอบหมายให้ อ.เพลินพิศ แจ้งโพธิ์นาค รองคณบดี ผศ.ดร.สุทธิพงศ์ เปรื่องค้า ผศ.ปองพล แสนสอน เป็นตัวแทนมอบสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมป้องกันโควิด-19 ซึ่งออกแบบและสร้างโดยอาจารย์และนักศึกษาของคณะเทคโนโลยี มอบให้แก่โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม ได้ใช้งานเพื่อบริการประชาชนที่มาใช้บริการ เป็นการบริกการวิชาการ ที่นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมที่มอบให้โรงพยาบาล ได้แก่ 1) เครื่องพ่นแอลกอฮอล์แบบอัติโนมัติ จำนวน 4 เครื่อง 2) เครื่องกดเจลแอลกอฮอแบบเท้าเหยียบ จำนวน 7 เครื่อง