"ราชภัฏอุดรฯ ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19"


วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2564 อาจารย์เพลินพิศ แจ้งโพธิ์นาค รองคณบดี คณะเทคโนโลยี ร่วมกับบุคลากรและนักศึกษา คณะเทคโนโลยี จัดเตรียมอาหารสำหรับส่งให้บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และโรงพยาบาลนายูง "ราชภัฏอุดรฯ ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19"