ขอเรียนเชิญบุคคลากรคณะเทคโนโลยี และบุคคลภายนอกเข้าร่วมการประชุมสัมมนาการขอตำแหน่งทางวิชาการ ในวันที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 9.00-12.00 น. รูปแบบออนไลน์

สำหรับ

1. บุคคลกรคณะเทคโนโลยี ทางคณะจะออกหนังสือเชิญให้ทุกท่าน และสามารถใช้เป็นภาระงานได้

2. บุคคลากร และบุคคลภายนอก สามารถแจ้งความจำนงเข้าร่วมการประชุมสัมมนา
ได้ที่ Email : nuttapong.bo@udru.ac.th

3. คณะผู้จัดการประชุมสัมมนา จะส่งลิ้งเข้าห้องประชุมในวันที่ 10 มิถุนายน 2564