วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 รองศาสตราจารย์ ดร. สุนทร สุทธิบาก คณบดีคณะเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคคลรากร คณะเทคโนโลยี ร่วมกันจัดเตรียมอาหารเพื่อแจกจ่ายไปยังประชาชนในเขตพื้นที่ อำเภอ เพ็ญ จังหวัดอุดรธานี "ราชภัฏอุดรฯ ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19"“ราชภัฏอุดรธานี ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19”