การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์” Spirit of the Games : ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่คือน้ำใจนักกีฬาวันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิศวกรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติฯ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (สามพร้าว)